Poland: Ameer deported today, miserable polish Internal Security Agency in action [ENG-PL-CAS-ITA-FRA]

Do you remember Ameer ?

We were writing about him and his situation several times, following his situation from the very beginning. Here you can find more information.

Yesterday (05-04-2017) provincial court in Przemyśl released Ameer from arrest. The court said that Ameer is staying in poland legally, there were no reasons to arrest him. Secret documents from Internal Security Agency (an opinion on a piece of paper) didn’t prove that he was – or is – guilty of any crime.

Just after being released by court, special forces took Ameer from custody. They transported him to an unknown place and started an illegal deportation procedure against him. This deportation is illegal, because the deportation procedure is still suspended.
Today morning we got an information that Ameer was illegally and secretly deported to Irbil (Hawler) in Iraqi Kurdystan. It is not even his home town !

Today at 7:00 p.m. we are gathering in front of Collegium Novum Jagiellonian University of Kraków !

ameer

We protest against the operation of police forces that destroyed Ameer’s life!
We protest against activities that runs above ethic and even their own polish law !
We do not agree with Ameer’s deportation and Internal Security Agency’s manipulations !
We do not agree with the racist and perverse persecution of Ameer !

Stop deportations!
Justice for Ameer !

UPDATE from 4:00 p.m

Ameer has just contacted us using an internet communicator. He is currently in Erbil, in Iraqi Kurdistan. He wrote that he is safe now, although he hasn’t met his family yet. During the deportation he was brutally beaten up by the services/Border Guard officers, they were trying to force him to sign some documents (we don’t know if they succeeded) and they injected Ameer twice with some mysterious substance.
Ameer is sending greetings to everyone supporting him.

kraków : https://pl-pl.facebook.com/events/1078419125637916/

warszawa : https://www.facebook.com/events/282502132192401/

solidarity group : https://www.facebook.com/solidarnizAmeerem/

[PL-CAS-ITA-FRA] below

[PL]

Wczoraj rano (5.04.17) Sąd Okręgowy w Przemyślu uchylił Ameerowi areszt argumentując, że przebywał on w polsce legalnie, nie istniały podstawy do aresztowania go, a dotychczas tajne materiały ABW (w postaci jednej opinii na jednej stronie papieru) nie dowodzą jego winy.
Jednak tuż po uchyleniu aresztu przez sędziego służby specjalne wywiozły Ameera z aresztu w nieznane nam miejsce i wszczęły nielegalną procedurę deportacji. Deportacja Ameera była nielegalna, ponieważ procedura deportacyjna jest wciąż oficjalnie zawieszona. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że Ameer został prawdopodobnie deportowany na terytorium Iraku, a dokładniej do Irbilu w irackim Kurdystanie (gdzie NIE znajduje się dom rodzinny Ameera).

Przypomnijmy: Ameer Alkhawlany, doktorant UJ, został zatrzymany 3 października 2016 roku i osadzony w areszcie dla cudzoziemców znajdującym się w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. Trafił tam, ponieważ odmówił współpracy z ABW. W ten sposób służby specjalne postanowiły zemścić się na nim, a także wykorzystać jego sprawę jako straszak dla innych osób. Ameerowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów, mimo tego spędził w areszcie pół roku.

Spotykamy się dziś o 19.00 pod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby zaprotestować przeciwko działaniu służb, które doprowadziły do załamania linii życiowej Ameera i ich postępowania, które odbywa się nie tylko ponad obowiązującym w Polsce prawem, ale także ponad etyką.

Nie zgadzamy się na deportację Ameera i manipulacje ABW!
Nie zgadzamy się na nękanie Ameera na podstawie wyssanych z palca oskarżeń!

Wykrzyczmy to razem:
STOP DEPORTACJOM!
SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA AMEERA!

informacja z godz. 16:00 :

Ameer właśnie się z nami skontaktował przez komunikator internetowy. Jest w Irbilu, w irackim Kurdystanie. Napisał, że jest już bezpieczny, natomiast nie widział się jeszcze z rodziną. Podczas deportacji został brutalnie pobity przez służby/funkcjonariuszy Straży Granicznej, próbowano go zmusić do podpisania jakiegoś dokumentu (nie wiemy, czy im się udało) i dwukrotnie wstrzyknięto mu jakąś tajemniczą substancję.
Ameer przekazuje pozdrowienia dla wszystkich wspierających go osób.

kraków : https://pl-pl.facebook.com/events/1078419125637916/

warszawa : https://www.facebook.com/events/282502132192401/

grupa wsparcia : https://www.facebook.com/solidarnizAmeerem/

==================================================

[CAS]

Polonia: Ameer ha sido deportado hoy por la miserable actividad de la Agencia de Seguridad Interna

¿Os acordais de Ameer ?

Hemos escrito sobre él y su situación muchas veces, siguiendo su caso desde el principio.
Aquí podeis encontrar más información (en inglés).

Ayer (05-04-2017) el Tribunal provincial de Przemyśl ha dejado a Ameer libre. El tribunal dijo que Ameer está en Polonia de forma legal y que no había ninguna razón para detenerlo. Los documentos secretos de la Agencia de Seguridad Interna (una opinión en un trozo de papel), no lograron probar que él había sido – o es – culpable de ningún crimen.

Justo después de haber sido liberado por el tribunal, las fuerzas especiales se hicieron cargo de Ameer tras su liberación. Lo transportaron a un lugar desconocido y empezaron un procedimiento de deportación ilegal contra él. Esta deportación es ilegal porque el procedimiento de deportación está todavía en suspenso.
¡Esta mañana tuvimos información de que Ameer fue secretamente e ilegalmente deportado a Irbil (Hawler) en el Iraq Kurdo. No es ni su ciudad de origen!

Hoy a las 19:00h nos concentraremos frente a la Universidad del Collegium Novum de Cracovia.

¡Protestamos contra la operación de las fuerzas de policía que han destrozado la vida de Ameer!
¡Protestamos contra las actividades que se mueven por encima de la ética hasta de sus propias leyes!
¡No estamos de acuerdo con la deportación de Ameer y la manipulación de la Agencia de Seguridad Interna!
¡No estamos de acuerdo con la persecución racista y perversa contra Ameer!

¡Basta de deportaciones!
¡Justicia para Ameer!

Actualización de las 16:00

Ameer ha contactado con nosotrxs por medio de internet. Está en Erbil, en el Iraq Kurdo. Ha escrito que está a salvo, aunque todavía no ha visto a su familia. Durante la deportación fue brutalmente golpeado por los funcionarios de la Policía Fronteriza porque estaban intentando forzarlo a firmar unos documentos (no sabemos si lo consiguieron) y le realizaron dos inyecciones de unas substancias desconocidas.
Ameer envía saludos a todxs aquellxs que lo han apoyado.

Cracovia : https://pl-pl.facebook.com/events/1078419125637916/
Varsovia : https://www.facebook.com/events/282502132192401/
Solidarity group : https://www.facebook.com/solidarnizAmeerem/

=====================================================

[ITA]
Polonia: Ameer deportato oggi, la miserabile Agenzia di Sicurezza Interna all’azione

Vi ricordate di Ameer?

Stavamo scrivendo su di lui e la sua situazione molte volte, seeguendo la sua situazione dall’inizio.
Qui potete trovare piú informazioni (in inglese).

Ieri (05-04-2017) il tribunale provinciale di Przemyśl ha liberato Ameer. Il tribunale riconobbe che Ameer risiede in Polonia in forma legale e che non c’era nessuna ragione per arrestarlo. I documenti segreti che l’Agenzia Interna di Sicurezza (delle opinioni in un pezzo di carta), non riuscirono a provare che lui fu – o é – colpevole di nessun reato.

Subito dopo essere stato liberato dal tribunale, Ameer é stato prelevato dalle forze speciali. Lo trasportarono in un luogo sconosciuto e cominciarono una procedura di deportazione illegale contro di lui. Questa deportazione é illegale perché la procedura di deportazione é ancora ufficialmente sospesa.
Questa mattina abbiamo ricevuto notizia che Ameer fu segretamente e illegalemnte deportato a Irbil (Hawler) nell’Iraq Kurdo. Non é nemmeno il suo luogo d’origine!.

Oggi alle 19:00 ci concentreremo di fronte all’Universitá del Collegium Novum di Cracovia.

Protestiamo contro la operazione delle forze di polizia che hanno distrutto la vita di Ameer!
Protestiamo contro le attivitá che succedono al di sopra dei prinicipi etici e persino delle sue proprie leggi!
Non siamo d’accordo con la deportazione di Ameer e la manipolazione dell’Agezia di sicurezza Interna!
Non siamo d’accordo con la persecuzione razzista e perversa contro Ameer!

Basta deportazioni!
Giustizia per Ameer!

Aggiornamento delle 16:00

Ameer ci ha contattato mediante internet. Sta a Erbil, nell’Iraq Kurdo. Ci ha scritto che sta bene, anche se non ha ancora visto la sua familia. Durante la deportazione, fu brutalmente picchiato dai funzionari della Polizia di Frontiera, che stavano cercando di obbligarlo a firmare dei documenti (non sappiamo se ci sono riusciti). Gli hanno anche fatto due iniezioni con sostante sconosciute.
Ameer invia saluti a tittx quellx che lo hanno appoggiato.

================================

[FRA]
on a des mauvaises nouvelles.
hier matin, (5 avril) une audience à eu lieu dans l’affaire d’Ameer.
(voir pj pour le résumé) Le juge a décidé de le libérer (!)
mais très vite on se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond.
son portable était toujours éteint, et on avait aucun contact avec lui.
même son avocat ne savait pas où il était et qu’est ce qu’il se passe
avec lui. après quelques heures, l’avocat a appelé le chef des service
de sécurité interne, qui a dit que la procédure de déportation a été
lancée et que Ameer serait déporté hier ou aujourd’hui. il a aussi dit
que Ameer était à varsovie en attendant sa déportation.
c’est ouf. le matin les infos disent qu’il va être libre et quelques
heures plus tard les infos parlent de déportation…

à varsovie le comité de soutien a organisé une manif spontanée devant
les bureaux des services internes de sécurité hier (5 avril), et ils
pensent en faire une aujourd’hui (6 avril) à l’aéroport.

le comité de soutien des envoie des appels à action de solidarité en
pologne et ailleurs devant les ambassades de pologne.
pour celleux qui n’ont pas une ambassade de la pologne à côté de chez
eux, le numéro de l’ambassade de pologne à paris est le 01 43 17 34 00,
la secrétaire de l’ambassadeur à qui j’ai posé des question sur la
déportation d’Ameer m’a renvoyé sur le consul, son numéro est le 01 43
17 34 22, les bureaux seront ouverts demain à partir de 8h15.
soyons nombreux-ses et réactives !!!

This entry was posted in Castellano, Concentración, English, Français, Italiano, Migraciónes, Polski and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.