Poland, Poznań: nationalism shall not pass! [ENG] [PL]

NATIONALISM SHALL NOT PASS!

Last March, right after a nationalist rally, a group of 30 masked men attacked an anarchist bookshop Zemsta, which was full of guests at the time. The previous attack took place two weeks before, another one happened last month. Mlodziez Wszechpolska (MW) – a nationalist organization – is trying to terrorize Poznan.

On 15 November 2017 MW is organizing a meeting with deputy Robert Winnicki, a neofascist who spreads hate and xenophobia. The presence of that “important guest” is an attempt to legitimize the vicious attacks of nationalists. Winnicki, who is known for an attempted attack against a Roma settlement in Wroclaw, became the face of the fascist far-right in Poland. He is coming to Poznan to meet with the local nationalists at a bar in the center of the city.

Attacks against Zemsta are not the only examples of the fascist actions of MW in Poznan. They have attacked various demonstrations, i.e. the Gay Pride, they attacked a LGBT organization’s office, they have taken down rainbow flags. They are known for organizing anti-refugee and anti-migrant film screenings. As a result, we have seen more and more attacks against foreigners, which have been more common recently.

Can we just stand by and rest assured? Once again, let’s say no – let’s stop them! Let’s show that in Poznan there’s no space for chauvinism and racism and that the nationalist terror of the nationalists violates our values! Let’s block the far-right’s march towards power right here in the center of Poznan, on Rybaki Street!

On 15 November, let’s unite our powers and voices of various people and organizations in a street happening. We will play instruments, make noise, dance, protest and take part in artistic performances. Let’s all bring something: a banner, a whistle, a leaflet, a poem, some snacks – anything! Let’s show them that they are more of us and we won’t let the nazis and politicians divide us. Because, even though we are different, we can unite in a common cause. The time is now!

Mlodziez Wszechpolska and Robert Winnicki are not welcome in Poznan!

NATIONALISM SHALL NOT PASS!
POZNAN FREE OF NATIONALISM!

[pl]

W marcu bieżącego roku, tuż po pikiecie nacjonalistów, trzydziestu zamaskowanych bandytów napadło na klubo-księgarnię Zemsta pełną gości. Poprzedni atak miała miejsce zaledwie dwa tygodnie wcześniej, kolejny miesiąc temu. Tak Młodzież Wszechpolska próbuje terroryzować Poznań.

15 listopada 2017 roku na zaproszenie MW do Poznania przyjedzie poseł na sejm Robert Winnicki, neofaszysta siejący nienawiść i ksenofobię. Obecność „ważnego gościa” to próba legitymizacji bandyckich działań nacjonalistów. Winnicki, znany między innymi z nieudanego ataku na romskie koczowisko we Wrocławiu, stał się twarzą faszyzującej skrajnej prawicy. Do naszego miasta przyjedzie po to, by spotkać się z lokalnymi wszechpolakami w jednej z piwnic przy poznańskich Rybakach.

Napady na Zemstę to nie jedyny przykład faszystowskiej działalności Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu. Napadali już na różne demonstracje, w tym Marsze Równości, lokale działaczy LGBT, zrywali tęczowe flagi. Głośno było także o organizowanych przez nich publicznych seansach nienawiści przeciw uchodźcom i migrantom. Owocami tego rodzaju akcji stają się ataki na obcokrajowców, o których wiele się mówi w ostatnim czasie.

Czy możemy się temu biernie przyglądać i spać spokojnie? Po raz kolejny powiedzmy stop – powstrzymajmy ich! Pokażmy, że w Poznaniu nie ma miejsca na szowinizm i rasizm, a terror narodowców jest sprzeczny z naszymi wartościami! Zatamujmy piknikiem na Rybakach marsz skrajnej prawicy po władzę!

15 listopada, mimo jesiennego chłodu, połączymy siły i głosy różnych ludzi i organizacji w happeningu. Będziemy grać, hałasować, bawić się i tańczyć, demonstrować, uczestniczyć w akcjach artystycznych. Niecha każdy i każda przyniesie coś od siebie: transparent, gwizdek, ulotkę, wiersz, kanapki – cokolwiek! Pokażmy, że jest nas więcej, że nie damy się podzielić bandytom i politykom.
Bo, różne i różni na co dzień, potrafimy zjednoczyć się we wspólnej sprawie. Ten czas jest teraz!

Młodzież Wszechpolska z Robertem Winnickim na czele nie są w Poznaniu mile widziani!

NACJONALIZM NIE PRZEJDZIE!
POZNAŃ WOLNY OD NACJONALIZMU!

This entry was posted in English, Polski and tagged . Bookmark the permalink.