Poland : Warsaw Independent Bookfair 2018 [ENG-PL]

Warsaw, Poland, 8-9.09.2018

We invite you to take part in the third edition of the Warsaw Independent Bookfair, which will take place at ADA Puławska on September 8-9, 2018.

If you write, print, organize, translate, run a library, do research, create, or simply love books like we do, come support us in actions for independent publishers and book self-organization. Come join us in discussions, lectures, workshops, and concerts.

Last year’s bookfair gathered publishers, collectives, and people from various communities from Poland as well as from abroad. Numerous fans of books also participated, and we hope this year will be just as much fun.

This year, we are co-organizing the event together with the Warsaw Anarchist Federation. It will be accompanied by various workshops and meetings which will address various subjects raised by independent publishers and grassroots initiatives. The Bookfair is open to messages of equality, involving the voice of those excluded for reasons of ethnicity, gender, gender identity, sexual orientation, age, economic barriers or dis/abilities. Together let us reimagine ways to share our experience so as to learn from each other, discuss alternatives respectfully, and share critical perspectives on today’s reality.

We will be waiting for your applications until July 31st at warsawbookfair@riseup.net. Should you have any suggestions as to cooperation, questions, or remarks concerning the event, please feel free to use the same e-mail adress.

Although we are unable to cover the costs of transportation, participation and stands are free of charge, and we do provide accommodation and meals for those actively participating in the accompanying events. As our space is limited, we can offer a limited number of stands and of workshop spaces.

Warsaw Independent Bookfair is a special occasion to meet people representing various perspectives and backgrounds, exchange experience, and share knowledge. We encourage you to check out last year’s program: this year’s edition will be just as interesting!

Warsaw Independent Bookfair Collective / Warsaw Anarchist Federation

WWW: http://warsawbookfair.esy.es/?lang=pl
Twitter: http://twitter.com/WarsawBookfair
Facebook: http://www.facebook.com/warsawbookfair

[pl] –>

call-out: Warszawski Niezależny Kiermasz Książek 2018
Warszawa, 8-9.09.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Warszawskiego Niezależnego Kiermaszu Książek, który w tym roku odbędzie się 8-9 września w przestrzeni ADA Puławska. Jeśli piszesz, drukujesz, organizujesz, tłumaczysz, prowadzisz bibliotekę albo coś badasz, tworzysz lub po prostu, tak jak my, lubisz książki, wpadnij nas wesprzeć w działaniach na rzecz niezależnych wydawnictw i książkowej samoorganizacji. Zapraszamy na dyskusje, wykłady, warsztaty i koncerty.

W ubiegłym roku w kiermaszu brały udział wydawnictwa, kolektywy i osoby reprezentujące różne środowiska zarówno z Polski jak i zagranicy. Wydarzenie przyciągnęło też sporo miłośniczek i miłośników książek i liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie.

Tym razem Kiermasz współorganizujemy z Warszawska Federacja Anarchistyczna. Wydarzeniu będą towarzyszyć różne warsztaty i spotkania, podczas których będą poruszane tematy, którymi zajmują się wydawnictwa niezależne oraz inicjatywy oddolne. Kiermasz otwarty jest na przekaz równościowy obejmujący głos ludzi wykluczanych z powodu rasy, pochodzenia, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, barier ekonomicznych lub sprawności. Pomyślmy wspólnie jak dzielić się naszymi doświadczeniami, aby uczyć się od siebie nawzajem, z szacunkiem dyskutować nad alternatywami oraz spojrzeć krytycznie na współczesną rzeczywistość.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca pod adresem warsawbookfair@riseup.net. Na ten sam adres mailowy można przysyłać wszelkie propozycje współpracy, pytania i uwagi odnośnie wydarzenia.

Mimo że nie będziemy w stanie pokryć kosztów podróży, nie pobieramy opłaty za stoisko i zapewniamy miejsce noclegowe i posiłki dla osób aktywnie uczestniczących w wydarzeniu. Z powodu ograniczeń przestrzennych możemy zaproponować ograniczoną liczbę stanowisk/miejsc na warsztaty.

Warszawski Niezależny Kiermasz Książek to wyjątkowa okazja do poznania ludzi reprezentujących różne perspektywy i do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą. Zachęcamy do zapoznania się z ubiegłorocznym programem. Trzecia edycja będzie równie interesująca.

This entry was posted in English, Noticia, Polski and tagged , , . Bookmark the permalink.