Barcelona: La CNT-AIT investigada per grup criminal [CAT-CAS]

cartel caça de bruixes.jpgLa passada setmana rebíem la informació de la reobertura d’un procés penal contra militants anarcosindicalistas arran d’un conflicte sindical dut a terme pel nostre sindicat contra el restaurant Zaatar Vegetarià. Aquest procés, iniciat en el seu moment per l’empresari, ha derivat en una investigació per part dels Mossos d’Esquadra, emparats en la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació. La justificació de tal investigació està en la “possible existència d’un grup criminal” suposadament relacionat tant amb el cas de Zaatar com amb altres conflictes sindicals.

Aquest fet amaga unes perverses intencions. Es pretén investigar les pràctiques anarcosindicalistas i equiparar-les a “grup criminal”. Davant d’això no ens podem quedar callats. Per tant, convoquem una concentració el proper divendres 20 de maig, a les 9:00h a la Ciutat de la Justícia, coincidint amb les declaracions d’alguns dels imputats.
A continuació us deixem el comunicat emès pel sindicat en relació amb aquests fets

Barcelona, 17 de maig de 2016

Amb aquest comunicat, el SOV de la CNT de Barcelona volem donar a conèixer l’assetjament i persecució ideològica que el nostre sindicat està rebent per part de la Brigada d’Informació dels Mossos d’Esquadra, de la mà del Fiscal de Delictes d’Odi i Discriminació el Sr. Miguel Ángel Aguilar. Després de diverses operacions repressives a militants anarquistes durant aquests anys no ens sorprèn en absolut aquesta vella deriva totalitària intrínseca a qualsevol poder que busca perpetuar-se a qualsevol preu, incomplint de forma categòrica les seves pròpies normes positives i fent servir el Dret Penal com a eina de control de la dissidència interna.

La Brigada d’Informació dels Mossos d’Esquadra ha agafat les denúncies d’un empresari pertorbat per muntar una investigació contra militants del nostre sindicat que transcendeix el simple conflicte puntual, atacant les mateixes bases de l’anarcosindicalisme, qualificant, novament, de conductes delictives aquelles que se surten del control protocolari de l’Estat. I és que alguns s’estan obstinant en acabar amb tota alternativa de lluita política i sindical basada en l’autoorganització i en la defensa directa dels propis interessos sense mediació. Per una banda premiem a aquells sindicats que s’han convertit en en meres gestories jurídiques mentre que per l’altra ataquen tota acció sindical que es surti d’aquesta manera d’entendre les relacions laborals.

Però la veritat és que ens nodrim de l’experiència històrica que han forjat els sindicats revolucionaris, aquelles treballadores que han conquerit tots els drets dels quals avui gaudim. I és que la pròpia natura del conflicte de classes i la seva importància històrica es veu reconeguda a la mateixa legislació que pretén organitzar i suavitzar les relacions laborals. No és casual que les treballadores puguem autoregular les nostres condicions laborals a través de la negociació col·lectiva, una potestat que únicament ens beneficia amb la força que ens atorga la unió i l’acció directa en front de la patronal i que ens és contrària quan sucumbim al verí de la delegació que fulmina la nostra força organitzada i, per això, es gestiona pels paràmetres de l’estricta legalitat.

I és que la legalitat a les relacions de treball no són els límits de l’acció sindical sinó al contrari, són punts de partida de la mateixa, i tota acció haurà d’anar dirigida a sobrepassar-los i a imposar noves condicions més beneficioses a les treballadores, ja que és exigència del moviment obrer sobrepassar aquest límits per avançar cap a la revolució social.
Ens acusen d’extorsió i coaccions a empresaris, i ara ens volen imputar delictes de grup criminal perquè les treballadores s’organitzen al nostre sindicat per desenvolupar la seva acció sindical i defensar els seus propis interessos de forma directa i amb les eines clàssiques del moviment obrer, enguany adormit per la falsa esperança de prosperitat i les engrunes que li atorga el frau de llei instaurat com un càncer a les relacions laborals, que fa que els sindicats s’hagin convertit en simples despatxos jurídics que pidolen el compliment de la legalitat vigent en lloc d’anar a la conquesta i millora de les nostres llibertats.

El Sindicat d’Oficis Varis de Barcelona, lluny de victimitzar-se, es reafirma en el model sindical basat en l’acció directa i el suport mutu entre treballadores de tots els sectors com a única eina per construir un futur digne per a les oprimides.

[CAST] Continúa la caza de brujas: la CNT-AIT de Barcelona investigada por grupo criminal

La semana pasada recibíamos la información de la reapertura de un proceso penal contra militantes anarcosindicalistas a raíz de un conflicto sindical llevado a cabo por nuestro sindicato contra el restaurante Zaatar Vegetariano. Dicho proceso, iniciado en su día por el empresario, ha derivado en una investigación por parte de los Mossos d’Esquadra, amparados en la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. La justificación de tal investigación está en la “posible existencia de un grupo criminal” supuestamente relacionado tanto con el caso de Zaatar como con otros conflictos sindicales.

Este hecho esconde unas perversas intenciones. Se pretende investigar las prácticas anarcosindicalistas y equipararlas a “grupo criminal”. Frente a esto no nos podemos quedar callados. Por tanto, convocamos una concentración el próximo viernes 20 de mayo, a las 9:00h en la Ciutat de la Justicia, coincidiendo con las declaraciones de algunos de los imputados.

Os dejamos con el comunicado del sindicato

Barcelona, 17 de mayo de 2016

Con este comunicado, el SOV de la CNT de Barcelona queremos dar a conocer el hostigamiento y persecución ideológica que nuestro sindicato está recibiendo por parte de la Brigada de información de los Mossos d’Esquadra, de la mano del Fiscal de Delitos de Odio y Discriminación el Sr. Miguel Ángel Aguilar. Tras varias operaciones represivas a militantes anarquistas durante estos años, no nos sorprende en absoluto esta vieja deriva totalitaria intrínseca a cualquier poder que busca perpetuarse a cualquier precio, incumpliendo de forma categórica sus propias normas positivas y usando el Derecho Penal como herramienta de control de la disidencia interna.

La brigada de información de los Mossos d’Esquadra ha cogido las denuncias de un empresario perturbado para montar una investigación contra militantes de nuestro sindicato que trasciende el simple conflicto puntual, atacando las mismas bases del anarcosindicalismo, calificando, nuevamente, de conductas delictivas aquellas que se salen del control protocolario del estado. Y es que algunos se están empeñando en acabar con toda alternativa de lucha política y sindical basada en la autoorganización y en la defensa directa de los propios intereses sin mediación. Por un lado premian a aquellos sindicatos que se han convertido en meras gestorías jurídicas mientras que por otro atacan toda acción sindical que se salga de ese concepto de entender las relaciones laborales.

Pero lo cierto es que nos nutrimos de la experiencia histórica que han forjado los sindicatos revolucionarios, aquellas trabajadoras que han conquistado todos los derechos que hoy disfrutamos. Y es que la propia naturaleza del conflicto de clases y su importancia histórica se ve reconocida en la misma legislación que pretende organizar y suavizar las relaciones laborales. No es casual que las trabajadoras podamos autoregular nuestras condiciones laborales a través de la negociación colectiva, una potestad que únicamente nos beneficia con la fuerza que nos otorga la unión y la acción directa frente a la patronal y que nos es contraria cuando sucumbimos al veneno de la delegación que fulmina nuestra fuerza organizada y, por ello, se maneja por los parámetros de la estricta legalidad.

Y es que la legalidad en las relaciones de trabajo no son topes de la acción sindical, mas al contrario, son puntos de partida de la misma, y toda acción deberá ir dirigida a sobrepasarlos y a imponer nuevas condiciones más beneficiosas a los trabajadoras, ya que es exigencia del movimiento obrero sobrepasar dichos límites para avanzar hacia la revolución social.

Nos acusan de extorsión y coacciones a empresarios, y ahora quieren imputarnos delitos de grupo criminal porque los trabajadores se organizan en nuestro sindicato para desarrollar su acción sindical y defender sus propios intereses de forma directa y con las herramientas clásicas del movimiento obrero, hoy dormido por la falsa esperanza de prosperidad y las migajas que le otorgan el fraude de ley instaurado como un cáncer en las relaciones laborales, que hace que los sindicatos se hayan convertido en meros despachos jurídicos que mendigan el cumplimiento de la legalidad vigente en vez de ir a la conquista y mejora de nuestras libertades.

El Sindicato de Oficios Varios de Barcelona, lejos de victimizarse, se reafirma en el modelo sindical basado en la Acción directa y el apoyo mutuo entre trabajadoras de todos los sectores como única herramienta para construir un futuro digno para las oprimidas.

#silesduelefunciona

This entry was posted in Campaña, Castellano, Catalá, Comunicado, Concentración, Repressión, Solidaridad. Bookmark the permalink.