Campaña Salvem Kan Pons!

Catalán (abajo en castellano):

[St. Marçal] KAN PONS RESISTEIX!!

Sant Marçal de Quarentelles (Vildemuls) és un poblet de 6 kases/masies construïdes des del segle XIII, l’església del poble va tenir certa importància per a la comarca de Girona-Banyoles. Avui en dia 4 de les 6 kases es troben tapiades i a poc a poc es converteixen en runa. Les dues cases encara amb vida són: una casa d’un veí (propietari) i l’altra és Kan Pons, la kasa més antiga de Sant Marçal, que es troba actualment en perill de desallotjament, fixat l’execució de la sentència pel jutjat d’instrucció nº2 de Girona pel pròxim 29 de Juny 2012.
Aquesta masia històricament importantíssima pertany a la mateixa propietat com les 4 kases ja tapiades…, les propietàries viuen a Barcelona i no existeix cap projecte per a aquest poble. Els més interessats en l’abandó del poble és el propi ajuntament de Vildemuls…hi ha cert interès privat dins de la institució governat per CiU per fer-se càrrec d’aquesta propietat amb els seus enormes terrenys (camps) i l’especulació amb ells.


Situació judicial
El dia 2 de Maig passat va ser la data per al desallotjament de la fins llavors unica veïna de Kan Pons, Emilia que va viure uns 21 anys (empadronada) en aquesta kasa, criant dues filles i mantenint la kasa en peus i recostruïnt-la per dins, però les institucions mai la van reconèixer el dret perquè ella pogués seguir vivint allà, perquè mai va tenir un contracte signat pels propietaris, però si un contracte verbal (amb un dels propietaris ja mort).
Després de molts anys de resistència, Emilia està cansada de lluitar contra aquests cabrons, i va marxar de Kan Pons abans del dia del llançament, però des de llavors una altra persona segueix resistint i okupant al seu lloc. Aquesta persona no estava nomenada en els papers del judici, llavors es va suspendre el desallotjament per a aquest dia, però després van fer tràmits i citacions judicials per posar finalment nova data per al desallotjament de la kasa, actualment fixat pel proper Divendres 29 de Juny, sense obrir cap procés judicial nou contra aquesta persona. Aquest procediment perjudica els drets mínims a la defensa judicial d’aquesta persona per tirarla del seu domicili, però la llei permet un procediment contra les així anomenades “3eres persones” (el truku) per jutjar-los amb la mateixa sentència del procés contra l’Emilia, encara que mai van formar part del judici i no es permet cap dret de recórrer aquesta decisió.


La resistència
Cridem al vostre sentiment de solidaritat mitjançant unes jornades de resistència a finals de Juny. Per a la seva preparació us convidem a participar en una reunió el proper
Dilluns 18 de Juny a les20h a Kan Pons, Sant Marçal de Quarantelles (entre Vildemuls i St.Esteve de Guialbes, direcció Banyoles). L’objectiu de la reunió és el foment d’una força veïnal i solidària que impedeixi amb diferents mètodes de lluita aquest assassinat institucional del poble de Sant Marçal i formi part d’una estratègia d’un projecte de repoblació en defensa de la terra (el poble es va declarar ja fa temps contra la MAT) i l’auto-organització antiautoritària / comunitària de les kases.

DAVANT LA IMPUNITAT DE LA MÀFIA INSTITUCIONAL, GUERRA SOCIAL!!!

Castellano:

 [Sant Marçal] KAN PONS RESISTE!!!

 Sant Marçal de Quarentelles (Vilademuls) es un pueblecito de 6 kasas/masias construidas desde el siglo XIII, la iglesia del pueblo tuvo cierta importancia para la comarca de Girona-Banyoles. Hoy en dia 4 de las 6 kasas están tapiadas y poc a poc se convierten en ruinas. Las dos kasas aun con vida son: una kasa de un vecino (propietario) y la otra es Kan Pons, la kasa más antigua de Sant Marçal, que se enkuentra actualmente en peligro de desalojo, fijado la ejecución de la sentencia por el juzgado de instrucción nº2 de Girona para el proximo 29 de Junio 2012.

Esta masia históricamente importantísima pertenece a la misma propiedad como las 4 kasas ya tapiadas…, las propietarias viven en Barcelona y no existe ningun proyecto para éste pueblo. Los más interesados en el abandono del pueblo es el propio ayuntamiento de Vilademuls…hay cierto interes privado dentro de la institución gobernado por CiU para hacerse cargo de ésta propiedad con sus enormes terrenos (campos) y la especulación con ellos.

Situación judicial

El dia 2 de Mayo pasado fue la fecha para el desalojo de la hasta entonces única vecina de Kan Pons, Emilia que vivió unos 21 años (empadronada) en esta kasa, criando dos hijas y manteniendo la kasa en pie , recostruyen- dola por dentro, pero las instituciones nunca la reconocieron el derecho para poder seguir viviendo alli, porque nunca tuvo un contrato firmado por los propietarios, pero si un contrato verbal (con uno de los propietarios ya fallecidos).

Después de muchos años de resistencia, Emilia está cansada de luchar contra estos cabrones, y se marchó de Kan Pons antes del dia de lanza-miento, pero desde entonces otra persona sigue resistiendo y okupando en su lugar. Esta persona no estaba nombrada en los papeles del juicio, entonces se suspendió el desalojo para este día, pero después hicieron tramites y citaciones judiciales para poner finalmente nueva fecha para el desalojo de la kasa, actualmente fijado para el prox. Viernes 29 de Junio, sin abrir ningun proceso judicial nuevo contra ésta persona. Este procedimiento perjudica los derechos mínimos a la defensa judicial de esta persona para echarle de su domicilio, pero la ley permite un procedimiento contra las asi llamadas “3eras personas” (el truco) para juzgarles con la misma sentencia del proceso contra la Emilia, aunque nunca formaron parte del jucio y no se permite ningún derecho de recurrir ésta decisión.

La resistencia

Llamamos a vuestro sentimiento de solidaridad mediante unas jornadas de resistencia a finales de Junio. Para su preparación os invitamos a participar en una reunión el proximo Lunes 18 de Junio a las 20h en Kan Pons, Sant Marçal deQuarantelles(entre Vilademuls y St. Esteve, dirección Banyoles), cuyo objetivo será la fomentación de una fuerza vecinal y solidaria que impide con diferentes métodos de lucha este asesinato institucional del pueblo Sant Marçal y formara parte de una estrategia de un proyecto de repoblación en defensa de la tierra (el pueblo se declaró ya hace tiempo contra la MAT) y la auto-organización antiautoritaria / comunitaria de las kasas.

ANTE LA IMPUNIDAD DE LA MAFIA INSTITUCIÓNAL, GUERRA SOCIAL!!!

This entry was posted in Castellano, Noticia. Bookmark the permalink.