Barcelona: Comunicat feminista amb la companya detinguda el 13A [CAT-CAS]

Està rulant aquest comunicat en solidaritat a la companya detinguda el passat 13A. Aquests dies s’està intentant difondre el cas al màxim perquè la volem al carrer i perquè són dies clau per tal d’evitar la seva extradició. La idea és que els col·lectius que vulgueu el signeu abans de divendres i així es treu públic conjuntament. qui es vulgui adherir ho pot fer en aquest enllaç. https://titanpad.com/BB56Q5a4kL.

COMUNICAT FEMINISTA EN SOLIDARITAT AMB LA COMPANYA DETINGUDA EL 13 A

Als jutges alemanys i espanyols, caps d’Estat europeus i mossos d’esquadra:

Escrivim aquestes línies perquè el passat 13 d’Abril, tots vosaltres coordinadets, us vau prendre la llicència d’escorcollar tres cases i de detenir amb una euroordre a una companya feminista, sota l’acusació d’haver participat en atracaments a bancs al nord d’Alemanya.

Tots vosaltres formeu part del motor que fa del món un desert, una terra deshumanitzada. Esteu en la part privilegiada de l’abisme i escolliu ser insensibles al patiment humà. Escolliu dibuixar una societat on la vida, la dignitat i la cura de les persones no és important.

Ignorem totalment si les acusacions fetes a la companya detinguda són reals o no. La veritat és que això no ens importa, i allò greu és que a vosaltres tampoc. Aquest és un altre dels vostres espectacles per fer creure a tothom que us necessiten i que els protegiu de perillosos
enemics (lladres, terroristes yihadistes, terroristes anarquistes, etc…). I per a tal propòsit compteu amb els mass media de des-informació al vostre servei.

Els grans lladres s’asseuen darrera de la tribuna de jutges, fiscals, acusacions particulars o parlaments i entren a les cases a través del compte corrent, targetes de crèdit, de la factura de la llum, de l’aigua, de la declaració de la renda, de les notificacions de beques denegades i ajudes socials no concedides.

Amb la Unió Europea hem topat. Us encanta decidir com s’ha de moure la gent pel territori; us voleu endur la companya detinguda el 13A a les presons alemanyes. Fa mesos esteu condemnant a la mort o a la misèria a centenars de milers de refugiades. Així com fa anys que condemneu a mort a centenars de milers de persones migrants a base de tancar les fronteres. I fa segles que ho feu a base de colonització i imperialisme.

Des de l’abisme, aquestes injustícies i precarietats a vegades es converteixen en ràbia, desesperació o impotència. I a vegades agafen forma de lluites col•lectives, xarxes de solidaritat i autoorganització. I això us espanta.

Ara us heu endut a una de nosaltres – i per extensió heu tocat a la resta – perquè sabeu que moltes dones, lesbianes i trans de tot el món no acceptem passivament la realitat que ens voleu imposar. Un cop més, tot i que munteu les més despampanants operacions policials, ni callarem ni canviarem.

Si toquen a una, ens toquen a totes!

Lluitarem per la llibertat de la companya, per aturar la seva
extradició. La volem aquí, amb nosaltres. Ni a Alemanya, ni a la presó.

Barcelona, abril del dos mil setze.

[CAS]


A los jueces alemanes y españoles, jefes de Estado europeos y mossos de esquadra:
Escribimos estas líneas porque el pasado 13 de Abril, todos vosotros coordinaditos, os tomasteis la licencia de registrar tres casas y de detener con una euroorden a una compañera feminista, bajo la acusación de haber participado en atracos a bancos en el norte de Alemania.

Todos vosotros formáis parte del motor que hace del mundo un desierto, una tierra deshumanizada. Estáis en la parte privilegiada del abismo y escogéis ser insensibles al sufrimiento humano. Escogéis dibujar una sociedad donde la vida, la dignidad y los cuidados a las personas no son importantes.

Ignoramos totalmente si las acusaciones hechas a la compañera detenida son reales o no. La verdad es que no nos importa, y lo grave es que a vosotros tampoco. Este es otro de vuestros espectáculos para hacer creer a todas que os necesitan y que los protegéis de peligrosos enemigos (ladrones, terroristas yihadistas, terroristas anarquistas, etc…). Y para ello contáis con los mass media de des-información al servicio de vuestro poder opresor.

Los grandes ladrones se sientan detrás de la tribuna de jueces, fiscales, acusaciones particulares o parlamentos y entran en las casas a través de la cuenta corriente, tarjetas de crédito, de la factura de la luz, del la del agua, de la declaración de la renta, de las
notificaciones de becas denegadas y de ayudas sociales no concedidas.

Con la Unión Europea hemos topado. Os encanta decidir cómo se tiene que mover la gente por el territorio; os queréis llevar a la compañera detenida el 13A a las cárceles alemanas. Hace meses estáis condenando a la muerte o la miseria a centenares de millares de refugiadas. Así como hace años que condenáis a muerte a centenares de millares de personas migrantes a base de cerrar las fronteras. Y hace siglos que lo hacéis a base de colonización e imperialismo.

Desde el abismo, estas injusticias y precariedades a veces se convierten en rabia, desesperación o impotencia. Y a veces toman forma de luchas colectivas, redes de solidaridad y auto-organización. Y esto os asusta.

Ahora os habéis llevado a una de nosotras – y por extensión habéis tocado al resto – porqué sabéis que muchas mujeres, lesbianas y trans de todo el mundo no aceptamos pasivamente la realidad que nos queréis imponer. Una vez más, pese a que montéis las más despampanantes operaciones policiales, ni callaremos ni cambiaremos.

Si tocan a una, nos tocan a todas!

Lucharemos por la libertad de la compañera, para parar su extradición.
La queremos aquí, con nosotras. Ni en Alemania, ni en la cárcel.

Barcelona, abril de dos mil dieciséis.

This entry was posted in Antisexismo, Carcel, Castellano, Catalá and tagged , , , . Bookmark the permalink.