Poland, Warsaw: Report from the gardeners of ROD about the events on 23rd May 2016 (ENG,PL)

rod-druk_a4

(polska wersja niżej)

Police arrived between 4:00 and 4:20 AM. They entered the ROD area about 4:30 AM. They cut the chain locking the gate using bolt-cutters (they later claimed that they had no such tool with them). Six plain clothes officers entered people’s houses. Our friend was awoken by a group of policemen throwing questions at him about his identity. They later went on to search the whole area. They showed no search warrant in spite of being asked to show one and gave contradictory reasons for the intrusion. At one time they claimed to have received a call about a kidnapped woman who was being held here against her will. Police did not see anything inappropriate about the early hour of their intrusion. They asked about how we live here. They claimed they were carrying out a reconnaissance, and they spent about an hour in the ROD area. Finally, they left ROD.

Later, at about 8 am two police officers in uniform turned up at gate B and demanded the gate be opened. They said our presence here was illegal, but they gave no reason for showing up. They retreated after being asked for a court warrant.

At around 9:20 AM about 15 police officers arrived at ROD. This time they had been let in through gate C by one of the gardeners. They took ID’s from all persons present and once more asked questions about how many of us lived here, what the rhythm of life is, etc. This time they said the reason they had come was to count the number of homeless people.

Around 3 PM police showed up again. This time there were 5 of them, one had a big notebook. They aggressively asked the gardeners questions, repeating them over and over again, pushing an unregulated interrogation. They gave no legal grounds, gave no information. They sniffed around for about half an hour, then left.

The ROD gardeners will not succumb to the pressures of the authorities. We will continue our activities in spite of the repressions we are being subjected to. We invite all to visit ROD and take part in our activities. We will not be silenced. Earth to all who wish to work it.

Ask us for info on upcoming events!
Gardeners from ROD

more about ROD : https://resiste.squat.net/?p=3215

PL

Raport ogrodników i ogrodniczek z ROD na temat wydarzeń z 23 maja 2016

Policja przybyła na miejsce pomiędzy 4:00 a 4:20 rano. Wtargnęli na teren ROD około 4:30. Przecięli kłódke wejścia B za pomocą raka (później twierdzili, że nie mają przy sobie takiego narzędzia). Sześciu nieumundurowanych policjantów zaczęło nachodzić osoby w domkach. Nasz przyjaciel otworzył oczy otoczony stadem policjantów zarzucających go pytaniami o jego tożsamość. Następnie zaczęli przeczesywać cały teren. Nie okazali nakazu i podawali sprzeczne powody najścia. Jednym z powodów było rzekome przebywanie na tym terenie uprowadzonej kobiety. Policjanci nie widzieli nic nieodpowiedniego w godzinach najścia. Wypytywali nas o to jak się tu żyje. W końcu wyproszeni opuścili teren ROD. Twierdzili, że robią rozpoznanie, spędzili na terenie ROD około godziny czasu.

Około godziny 8:00 przy wejściu B zjawiło się 2 policjantów w mundurach rządających otwarcia bramy. i wpuszczenia ich na teren ROD. Twierdzili, że nasz pobyt tu jest nielegalny, ale nie podali powodu najścia. Wycofali się na pytanie o nakaz sądowy.

Około 9:20 na ROD przybyło 15 funkcjonariuszy policji. Tym razem zostali wpuszczeni przez bramę C przez jedną z działkowiczek. Wylegitymowano wszystkie obecne osoby i po raz kolejny zadawano pytania o to ile osób tu żyje, o rytm życia itd… Tym razem jako powód nalotu podali liczenie bezdomnych osób.

Około 15:00 policja pojawiła się ponownie. Tym razem było ich pięciu – jeden z nich miał duży notes. Napastliwie wypytywali ogrodników i ogrodniczki, powtarzali cały czas te same pytania, forsując nieuregulowane przesłuchania. Nie podali żadnych podstaw prawnych, nie udzielili żadnych informacji. Węszyli przez pół godziny, po czym wyszli.

Ogrodnicy i ogrodniczki z ROD nie zamierzają uginać się pod naciskiem władz. Będziemy kontynuować nasze działania mimo wymierzanych w nas represji. Gorąco zachęcamy wsystkich do odwiedzania ROD i brania udziału w aktywnościach. Nie damy sobie zamknąć ust. Ziemia dla wszystkich, którzy chcą ją uprawiać!

Wypatrujcie informacji na temat nadchodzących wydarzeń!

Ogrodnicy i ogrodniczki z ROD

 

This entry was posted in Comunicado, English, Polski, Reclaim The Fields, Repressión, Solidaridad, Squatting and tagged , , , , . Bookmark the permalink.