Manifestació 17 desembre – Flyer y Texto [CAT-CAS]

[CAT]

GENT SENSE CASA, CASES SENSE GENT… COM S’ENTEN?

Succesives onades especulatives han arrasat Barcelona en el darrer quart de segle. Una rere l’altre, hem sofert les Olimpiades, les places dures (encimentades pels Molins, Nadal i companyia), el 22@, el Fórrum de les Cultures i l’arribada de l’AVE (tren de luxe per connectar capitals). Sant Andreu no ha escapat a l’epidèmia. La macroestació de la Sagrera i els seus “vials” (com el que s’havia de fer al lloc on estava el CSO El Palomar i no es va fer mai) han posat Sant Andreu al punt de mira de l’especulació. Els cinemes Lauren, la Maquinista, l’Heron City i el Corte Inglés en són algunes de les conseqüències. La febre del totxo ha expulsat a moltes persones que no han pogut assumir l’increment del cost de la vivenda; un 1160% des de l’any 1984. Abans, la vivenda era el 10% del pressupost familiar, avui s’enfila més amunt del 40%. Molta gent s’ha quedat sense casa.
Per contra, moltes cases s’han quedat sense gent; cases que els especuladors mantenen abandonades a l’espera del negoci. Els locals han patit el mateix procés; accentuant així el problema de la manca d’espais per a que la gent pugui desenvolupar les seves inquietuts.
Part d’aquesta gent no s’ha resignat a marxar ni a no tenir espais i ha triat la via de la okupació. Rehabilitant espais abandonats, les cases i centres socials okupats han donat una resposta efectiva al problema de la vivenda al mateix temps que han generat una enorme
quantitat de projectes i activitats. La resposta del govern ha estat sempre la repressió, policial, judicial i mediàtica.
Els bancs s’han llençat de cap al gran botí de l’especulació immobiliària. Oferint tota mena de garanties i facilitats han aconseguit con-tractar milers i milers d’hipoteques astronòmiques. Tothom era feliç, tot anava bé. Però el castell de cartes s’ha desmoronat amb la crisi i
l’atur. Avui, moltes famílies no poden fer front a les seves hipoteques. Els bancs, que abans eren amables i sonrients, ara no en deixen passar ni una. Es mostren com els voltors que són, planant damunt les seves preses. El més mínim retràs es converteix en un desnona-ment. I no només es queden el pis, per revendre’l a preus altíssims, sino que obliguen a seguir pagant la hipoteca. No tenen d’escrupols.
El govern envia policies a desallotjar i desnonar mentre injecta diners públics per “rescatar” els bancs i protegeix les cases que l’especula- ció manté abandonades. La crisi la paga el poble. Mentre milers de persones es queden sense casa, milers de cases segueixen sense
gent. Per això sortim al carrer a cridar ben fort que no ho entenem, que no ho acceptem i que no ens quedarem de braços creuats.
Estavem indignades ja abans de la crisi. Ara estem decidides, volem passar a l’acció i apostem per autoorgantzar-nos. Ningú ens treurà d’aquest forat, sols el poble salva el poble.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE 18h. Plaça Mossen Clapés (<M> L1 Torras i Bages) SANT ANDREU DE PALOMAR

MANIFESTACIÓ “GENT SENSE CASA, CASES SENSE GENT… COM S’ENTEN?”
————————————————————————————–

[CAS]

GENTE SIN CASA, CASAS SIN GENTE… CÓMO SE ENTIENDE?

Sucesivas oleadas especulativas han arrasado Barcelona en el último cuarto de siglo. Una tras otra, hemos padecido las Olimpiadas, las plazas duras (encementades por los Molins, Nadal y compañía), el 22@, el Fórrum de las Culturas i la llegada del AVE (tren de
lujo per conectar capitales). Sant Andreu no ha escapado a la epidemia. La macroestación de la Sagrera i sus “viales” (como el que se tenía que hacer en el lugar donde estaba el CSO El Palomar y no si hizo nunca) han puesto a Sant Andreu en el punto de mira de la especulación. Los cines Lauren, la Maquinista, el Heron City y el Corte Inglés son algunas de sus consecuencias. La fiebre del tocho ha expulsado a muchas personas que no han podido asumir el incremento del coste de la vivienda; un 1160% desde el año 1984.
Antes, la vivienda era el 10% del presupuesto familiar, hoy sube a más del 40%. Mucha gente se ha quedado sin casa.
En cambio, muchas casas se han quedado sin gente; casas que los especuladores mantienen aban-donadas a la espera del nego-cio. Los locales han seguido el mismo proceso; acentuando así el problema de la falta de espacios donde la gente pueda desarro-
llar sus inquietudes. Paret de esta gente no se ha resignado a marchar ni a no tener espacios y ha optado por la vía de la okupa-ción. Rehabilitando espacios abandonados, las casas y centros sociales okupados han dado una respuesta efectiva al problema de
la vivienda a la vez que han generado una enorme cantidad de proyecto y actividades. La respuesta del gobierno ha sido siempre la represión, policial, judicial y mediática.
Los bancos se han lanzado de cabeza al gran botín de la especulación inmobiliaria. Ofreciendo toda clase de garantías y facilida-des han conseguido contratar miles y miles de hipotecas astronómicas. Todo el mundo era feliz, todo iba bién. Pero el castillo de
cartas se ha desmoronado con la crisis y el paro. Hoy, muchas familias no pueden hacer frente a sus hipotecas. Los bancos, que antes eran amables y sonrientes, ahora no dejan pasar ni una. Se muestran como los buitres que son, planeando encima de sus presas. El más mínimo retraso se convierte en un deshaucio. Y no sólo se quedan el piso, para revenderlo a precios altísimos, sino que obligan a seguir pagando la hipoteca. No tienen escrúpulos.
El gobierno manda policías a desalojar y deshauciar mientras inyecta dinero público para “rescatar” a los bancos y proteje las casas que la especulación mantiene abandonadas. La crisis la paga el pueblo. Mientras miles de personas se quedan sin casa, miles de casas siguen sin gente. Por eso salimos a la calle a chillar bien fuerte que no lo entendemos, que no lo aceptamos y que no nos quedaremos de brazos cruzados. Estábamos indignadas ya antes de la crisis. Ahora estamos decididas, queremos pasar a la acción y apostamos por autoorganizarnos. Nadie nos sacará de este agujero, sólo el pueblo salva al pueblo.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 18h. Plaza Mossen Calpés (<M> L1 Torras i Bages) en SANT ANDREU DE PALOMAR

MANIFESTACIÓN “GENTE SIN CASA, CASAS SIN GENTE… CÓMO SE ENTIENDE?”

This entry was posted in Campaña, Castellano, Catalá, Comunicado, Manifestación, Resiste!, Solidaridad, Squatting. Bookmark the permalink.